İZAHNAME                                                        FON KULLANIM YERİ RAPORU